ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ В ЗАЩИТНА ГАЗОВА СРЕДА (ИНЕРТЕН/АКТИВЕН) С ТОПЯЩ СЕ ЕЛЕКТРОД МИГ/ МАГ

Обучението се провежда на три етапа за придобиване на съответната степен на правоспособност, в следната последователност:

първи етап Модули М1 и М2 – Степен на правоспособност – заварчик на ъглови шевове.

втори етап Модули М3 и М4 – Степен на правоспособност – заварчик на листов материал.

трети етап Модули М5 и М6 – Степен на правоспособност – заварчик на тръби.

За всяка степен на правоспособност по този метод се записва самостоятелен курс.

След успешното завършване на всеки курс, придобитата правоспособност се отразява на отделна страница в “Свидетелство за правоспособност по заваряване”.

С придобития документ, завършилият курса може да работи, като извършва заваръчни процеси само за описаната степен на правоспособност.

Обученията за придобиване на степен за правоспособност задължително се провежда последователно в следния ред:

1. Степен на правоспособност – заварчик на ъглови шевове;

2. Степен на правоспособност – заварчик на листов материал;

3. Степен на правоспособност – заварчик на тръби.

На успешно завършилите се издава “Свидетелство за правоспособност по заваряване” (обр.3-116 на МОН) и при поискване „Удостоверение за професионална квалификация” (обр. 3-37 на МОН). Двата документа са валидни в страните от Европейския съюз след издаване на “Europass”

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

1. Копие от лична карта (декларация за съответствие на имената при необходимост);
2. Декларация за доброволно и информирано съгласие за обработка на лични данни за целите на курса;
3. Документ за образование: – копие на диплома за най-малко основно, средно или висше образование;
4. Медицинско свидетелство;
5. Снимка за документи – 2 бр.;
6.*Оригинал на “Свидетелство за правоспособност по заваряване” за лицата които притежават такъв.
*Документът се изисква за да може да се впише придобитата следваща степен на правоспособност или придобит друг метод за заваряване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *