Категория: Професия 521090 Заварчик

Професия 521090 Заварчик

ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ГАЗОКИСЛОРОДНО ЗАВАРЯВАНЕ ГКЗ 311 – ОКСИЖЕНИСТИ

Обучението се провежда на два етапа за придобиване на съответната степен на правоспособност, в следната последователност: първи етап Модули G1 и G2 – Степен на правоспособност – заварчик на листов…Continue readingПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ГАЗОКИСЛОРОДНО ЗАВАРЯВАНЕ ГКЗ 311 – ОКСИЖЕНИСТИ

Професия 521090 Заварчик

ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ С АРГОН ВИГ

Процес на заварявяне: Електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се електрод Означение: ВИГ Обучението се провежда на три етапа за придобиване на съответната степен на правоспособност, в следната…Continue readingПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ С АРГОН ВИГ

Професия 521090 Заварчик

ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ С ЕЛЕКТРОЖЕН РЕДЗ

Процес на заварявяне: Ръчноелектродъгово заваряване Означение: РЕДЗ Обучението се провежда на три етапа за придобиване на съответната степен на правоспособност, в следната последователност: първи етап Модули Е1 и Е2 –…Continue readingПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ С ЕЛЕКТРОЖЕН РЕДЗ