Категория: Професия 811060 Ресторантьор

Професия 811060 Ресторантьор

специалност 8110603 Кетъринг

Професия: Ресторантьор Специалност: Кетъринг Степен на професионална квалификация: трета Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова, дистанционна Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионално обучение / Свидетелство за професионална квалификация Обучението дава…Continue readingспециалност 8110603 Кетъринг

Професия 811060 Ресторантьор

специалност 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Професия: Ресторантьор Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения Степен на професионална квалификация: трета Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова, дистанционна Документ след завършване на…Continue readingспециалност 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения