НАЧАЛО

ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

Центърът организира и провежда курсове за придобиване на професионална квалификация по 20 професии:

1. Професия 521090 Заварчик

– специалност 5210901 Заваряване, I СПК

2. Професия 522010 – Електротехник

– специалност 5220109 Електрически инсталации, III СПК

3. Професия 522020 Електромонтьор

– специалност 5220210 Електрически инсталации, II СПК

4. Професия 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

– специалност 5220409 Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, II СПК

5. Професия 525060 Монтьор на подемнотранспортна техника

– специалност 5250601 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни  транспортни средства, II СПК

6. Професия 541030 Хлебар-сладкар

– специалност 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия, II СПК

– специалност 5410302 Производство на сладкарски изделия, II СПК

7. Професия 582010 – Строителен техник

– специалност 5820101 – Строителство и архитектура, III СПК

– специалност 5820103 Водно строителство, III СПК

– специалност 5820104 Транспортно строителство, III СПК

8. Професия 582030 Строител

– специалност 5820302 Кофражи, II СПК

– специалност 5820303 Армировка и бетон, II СПК

– специалност 5820304 Зидария, II СПК

– специалност 5820305 Мазилки и шпакловки, II СПК

– специалност 5820306 Вътрешни облицовки и настилки, II СПК

– специалност 5820307 Външни облицовки и настилки, II СПК

– специалност 5820309 Бояджийски работи, II СПК

– специалност 5820310 Строително дърводелство, II СПК

– специалност 5820311 Строително тенекеджийство, II СПК

– специалност 5820312 Покриви, II СПК

9. Професия 582040 Строител –монтажник

– специалност 5820401 Стоманобетонни конструкции, II СПК

– специалност 5820402 Метални конструкции, II СПК

– специалност 5820403 Сухо строителство, II СПК

– специалност 5820404 Дограма и стъклопоставяне, II СПК

– специалност 5820405 Изолации в строителството, II СПК

10. Професия 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

– специалност 5820501 Вътрешни ВиК мрежи, II СПК

– специалност 5820502 Външни ВиК мрежи, II СПК

11. Професия 811010 Хотелиер

– специалност 8110101 Организация на хотелиерството, III СПК

– специалност 8110103 Организация на дейностите в места за настаняване, II СПК

12. Професия 811020 Администратор в хотелиерството

– специалност 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството, III СПК

13. Професия 811030 Камериер

– специалност 8110301 Хотелиерство, I СПК

14. Професия 811060 Ресторантьор

– специалност 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, III СПК

– специалност 8110603 Кетъринг, III СПК

15. Професия 811070 Готвач

– специалност 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки, II СПК

16. Професия 811080 Сервитьор-барман

– специалност 8110801 Обслужване на заведения в общественото хранене, II СПК

17. Професия 815010 Фризьор

– специалност 8150101 Фризьорство, II СПК

– специалност 8150102 Организация и технология на фризьорските услуги, III СПК

18. Професия 815020 Козметик

– специалност 8150201 Козметика, II СПК

– специалност 8150202 Организация и технология на козметичните услуги, III СПК

19. Професия 815030 Маникюрист-педикюрист

– специалност 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика, II СПК

– специалност 8150302 Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност, III СПК

20. Професия 725010 Техник по очна оптика

– специалност 7250101 Очна оптика, III СПК