Запиши се 0878 783 993

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Фирма: Ковентина ЕООД

тел.: 0878 783 993

имейл: info@koventina-bg.com

Ние сме отговорни за сигурността на Вашите лични данни. За нас е важно Вие да знаете каква лична информация събираме, защо го правим и какво значи това за Вас.

Сам по себе си, сайтът https://koventina-bg.com/ не събира и не обработва лични данни.

В логовете си ние единствено пазим (IP адресите) на посетителите, но те не могат да бъдат свързани с лице по име или ЕГН.

Този документ е изготвен съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, който се прилага след 25.05.2018 г. (GDPR) и който, заедно със Закона за защита на личните данни, ще осигури засилена защита на личните данни. Основни принципи на новата нормативна уредба са отчетността и прозрачността пред Вас за обработването на личните Ви данни.

Целта на документа е да Ви запознае с най-важните аспекти при обработването на Вашите лични данни и основните права и задължения съгласно GDPR.

От каква информация имаме нужда?

В процеса на предоставяне на нашите услуги ние събираме информация за Вас:

В някои случаи ние можем да използваме Ваши данни независимо, че не сте наш клиент, напр. ако сте действителен собственик или член на управителен/надзорен орган на наш клиент.
Ние не обработваме Ваши лични данни за целите на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.
Ако не ни предоставите необходима информация, това може да ни попречи да Ви предоставим исканото от Вас обучение или да продължим да Ви го предоставяме.

Как ще се използва тази информация?

Ние събираме Вашите данни за да изпълним свои законови задължения, за да изпълним свои договорни задължения, във връзка с легитимния си интерес при предоставяните от нас услуги, както и за да подобрим предлаганите услуги на Вас и на нашите клиенти като цяло.
Ние няма да разкрием Вашите лични данни, но можем да ги предоставим на:

Ние изискваме от всяка организация, на която разкриваме Вашата информация или която може да я получи от наше име, да гарантира нейната поверителност и да я обработва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на данните.

Как ще съхраняваме вашата поверителна информация?

Вашата информация ще се намира на нашите сигурни компютърни системи и хартиени файлове. Разполагаме със системи и процедури за предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно модифициране или оповестяване, злоупотреба или загуба на информация.

Колко дълго съхраняваме Вашите данни?

Колко дълго съхраняваме Вашите данни зависи от нормативно установени регулаторни срокове, приложими към нашата дейност.

Вашите права съгласно Общия регламент

Съгласно Общия регламент Вие може да:

При въпроси, моля посетете нашата страница за контакт и ни пишете или позвънете на дадените телефони.

Можете да се запознаете и с нашите условия за ползване и политика за бисквитки (cookies)