Специалност 5820302 Кофражи

Начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация.

Минимално входящо образователно равнище: Завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас

Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите: Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Строител“, специалност „Кофражи“ могат да постъпват на работа на длъжности:

– Монтажник на скеле

– Монтажник, строителни подпори

– Строител, жилища

– Строител, стоманобетонни промишлени комини

– Кофражист

– Кофражист, бетонни отливки

– Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия

Форми на обучение: Дневна, вечерна, задочна, индивидуална, дистанционна

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *