специалност 5220109 Електрически инсталации

Професия: Електротехник

Специалност: Електрически инсталации

Степен на професионална квалификация: трета

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова, дистанционна

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионално обучение / Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения да:

  • Спазва правилата за безопасна работа на работното място и опазва околната среда
  • Разчита и/или разработва самостоятелно с компютър чертежи и електрически схеми на елементи на електротехнически съоръжения
  • Монтира и демонтира елементи, възли и цялостно електротехническо оборудване
  • Измерва електрически и неелектрически величини
  • Извършва оглед, диагностика и техническо обслужване на електротехническо оборудване
  • Открива повреди, причините за тях и взема решения за отстраняването им
  • Извършва ремонт и проверки за годност и безопасност на съоръженията
  • Изработва електрически табла за електрически инсталации в жилищни и обществени сгради
  • Изработва електрически инсталации в жилищни и обществени сгради
  • Извършва присъединяване към електрическото захранване на електрически инсталации в жилищни и обществени сгради

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионално обучение или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Възможни длъжности за заемане в бранша: Курсистите могат да работят във всички фирми за изграждане, поддръжка и ремонт на електрически инсталации, в България и чужбина, заемайки длъжности Техник, електрически централи и мрежи; Техник, електрически системи; Техник, кабелни линии и осветление в метрополитен; Чертожник, електричество; Електромонтьор, изграждане /поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи; Електромонтьор, полагане на подземни кабели

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *