специалност 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия, II СПК

• Успешно завършилите обучението получават Свидетелство за професионална квалификация на МОН, даващо пълното право за упражняване на професията и което след превод и легализация е легитимно в чужбина.

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят във:
• Хлебозаводи;
• Фирми за производство на хляб и хлебни изделия;
• Фирми – работещи в областта на хранително вкусовата промишленост;
• Собствена фирма за производство на хляб и хлебни изделия.

В таксата за курса са включени всички разходи, свързани с обучението, в т. ч.:
– учебно ръководство и учебни пособия;
– всички необходими суровини за практическите занятия;
– работно облекло (работна куртка и престилка);
– полагането на Държавни изпити по теория и практика.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
• навършeни 16 години
• входящо ниво: завършен 10-ти клас, или- средно образование
• актуално медицинско свидетелство, че професията не им е противопоказна
Форма на обучение: дневна, самостоятелна или индивидуална и дистанционна, смесена /теоретична подготовка – дистанционно, практическата подготовка – в реална работна среда – фирма за производство на хляб и хлебни изделия /.

Вашето портфолио ще бъде допълнено от
 Europass Сертификат на английски език
 Europass Сертификат на немски език
 Europass Сертификат на български език

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *