специалност 5410302 Производство на сладкарски изделия, II СПК

курс за Сладкари – покриващи пълния брой часове за придобиване на професия „Хлебар – сладкар“, специалност „Производство на сладкарски изделия“
• Успешно завършилите обучението получават Свидетелство за професионална квалификация на МОН, даващо пълното право за упражняване на професията и което след превод и легализация е легитимно в чужбина. Europass паспорт – приложение към сертификат. Описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Този документ съдържа информация за длъжностите, които лицето може да заема в България и чужбина.
В таксата за курса са включени всички разходи, свързани с обучението, в т. ч.:
– учебно ръководство и учебни пособия;
– всички необходими суровини за практическите занятия;
– работно облекло (работна куртка и престилка);
– полагането на Държавни изпити по теория и практика.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
• навършeни 16 години
• входящо ниво: завършен 10-ти клас, или- средно образование
• актуално медицинско свидетелство, че професията не им е противопоказна
Форма на обучение: дневна, самостоятелна или индивидуална и дистанционна, смесена /теоретична подготовка – дистанционно, практическата подготовка – в реална работна среда – сладкарски цех/.

Практическите занятия изграждат умения за:
– използването на суровини и материали при изработка на сладкарски изделия;
– традиционни и съвременни техники на приготвяне на сладкарски изделия;
– декорация и дизайн на сладкарски изделия;
– приготвяне на сладкарски и хлебни изделия при спазване на технологичната документация;
– декориране, оформяне и реализация на изделия;
– работа със съвременно оборудване и инвентар, използван в сладкарството.
С издадения документ може да отворите и управлявате собствен сладкарски цех!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *