специалност 5820501 Вътрешни ВиК мрежи, II СПК

Начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация.
Минимално входящо образователно равнище: Завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас
Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите: Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“, специалност „Вътрешни ВиК мрежи“ могат да постъпват на работа на длъжности:

– Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)

– Водопроводчик, химическата промишленост

– Водопроводчик, кораб

– Каналджия

– Монтьор, водопроводни тръби

– Водопроводчик, поддръжка

– Работник, поддръжка на сгради

Форми на обучение: Дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *