специалност 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Професия: Ресторантьор

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Степен на професионална квалификация: трета

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова, дистанционна

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионално обучение / Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

– Организиране и контролиране на спазването на правилата за здравословен и безопасен труд и санитарно-хигиенните изисквания в системата на хотелиерството и ресторантьорството

– Организация на цялостната производствено-търговска дейност на ресторантското заведение в съответствие с действащите нормативни документи;

– Изработване на подходящ график за работното време на персонала и осигурява изпълнението му;

– Прилагане на най-подходящите организационни форми на обслужване;

– Посрещане, комуникация и настаняване на гостите на заведението

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити. Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Възможни длъжности за заемане в ресторантьорския бранш: Курсистите могат да работят във всички търговски обекти в системата на хотелиерството и ресторантьорството, в България и чужбина, заемайки длъжност „Управител“, Организатор на фирмени партита, Зареждане на заведения за бързо хранене или да стартират собствен бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *