специалност 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Професия: Ресторантьор

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Степен на професионална квалификация: трета

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова, дистанционна

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионално обучение / Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

– Организиране и контролиране на спазването на правилата за здравословен и безопасен труд и санитарно-хигиенните изисквания в системата на хотелиерството и ресторантьорството

– Организация на цялостната производствено-търговска дейност на ресторантското заведение в съответствие с действащите нормативни документи;

– Изработване на подходящ график за работното време на персонала и осигурява изпълнението му;

– Прилагане на най-подходящите организационни форми на обслужване;

– Посрещане, комуникация и настаняване на гостите на заведението

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити. Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Възможни длъжности за заемане в ресторантьорския бранш: Курсистите могат да работят във всички търговски обекти в системата на хотелиерството и ресторантьорството, в България и чужбина, заемайки длъжност „Управител“, Организатор на фирмени партита, Зареждане на заведения за бързо хранене или да стартират собствен бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.