специалност 8110603 Кетъринг

Професия: Ресторантьор

Специалност: Кетъринг

Степен на професионална квалификация: трета

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова, дистанционна

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионално обучение / Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

– организация и контрол при спазването на правилата за здравословен и безопасен труд (ЗБУТ);

– съставяне и планиране на менюта, определяне на цените на предлаганите стоки и услуги;

– работа в кухня;

– разработване на кетърингови събития

Валидиране на знания: 

Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: 

Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Възможни длъжности за заемане в ресторантьорския бранш: Курсистите могат да работят във всички търговски обекти в системата на хотелиерството и ресторантьорството, в България и чужбина, заемайки длъжности Гостилничар; Управител, сладкарница/кафене; Управител, бар.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *