специалност 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки

Професия: Готвач

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

Степен на професионална квалификация: втора

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, дистанционна

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

– Нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия за труд

– Изисквания за лична и производствена хигиена и хигиена на работното място

– Извършване на предварителна подготовка на хранителните продукти

– Съхранение на продуктите, полуфабрикатите и готовата продукция съгласно технологическите и санитарни изисквания

– Приготвяне на кулинарни изделия и напитки

– Ефективно използване на материално-техническата база

– Работа с отчетни документи

Валидиране на знания: 

Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионално обучение или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: 

Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Възможни длъжности за заемане в ресторантьорския бранш: Курсистите могат да работят във всички търговски обекти в системата на хотелиерството и ресторантьорството, в България и чужбина, заемайки длъжности Главен готвач, Майстор-готвач, Готвач, Помощник-готвач

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *