Запиши се 0878 783 993

Електрически инсталации 5220109

  • Професия: Електротехник
  • Специалност: Електрически инсталации
  • Степен на професионална квалификация: трета
  • Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова, дистанционна
  • Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионално обучение / Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения да:

Валидиране и професионални знания, умения и компетентности

Придобиването на квалификация по професията "Електротехник" или по част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране
на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Възможни длъжности за заемане в бранша: Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Електротехник" могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от единична група 3113 "Електротехници" от НКПД - 2011, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.