Запиши се 0878 783 993

Разширен курс за вече завършили 2-ра квалификационна степен „Фризьорство” с допълнителни модули, които подготвят курсисти за управители на салон. Характеристики на курса:

Придобиване на трета квалификационна степен.

Обучението може да се проведе индивидуално в самостоятелна / дистанционна форма на обучение.

Възможност за разсрочено плащане.

Възможно е разсрочено плащане на 3 равни части.

Легитимна диплома. Свидетелство за професионална квалификация (при обучение Обучение за фризьори и управители на салони). Тoзи документ удостоверява придобиването на професия "Фризьор" и придобиването на професионална квалификация 3-та степен.

Вашето портфолио ще бъде допълнено от

  1. Europass Сертификат на английски език
  2. Europass Сертификат на немски език
  3. Europass Сертификат на български език

Цена: 1200 лева