Запиши се 0878 783 993

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки

  • Професия: Готвач
  • Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки
  • Степен на професионална квалификация: втора
  • Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, дистанционна

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

Валидиране и професионални знания, умения и компетентности:

Придобиването на квалификация по професията "Готвач" или по част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката

Индивидуално обучение: 

Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Възможни длъжности за заемане в ресторантьорския бранш:

Курсистите могат да работят във всички търговски обекти в системата на хотелиерството и ресторантьорството, в България и чужбина, заемайки длъжности съгласно НКПД - 2011: