Запиши се 0878 783 993

5410301 Производство на хляб и хлебни изделия II СПК

Успешно завършилите обучението получават Свидетелство за професионална квалификация на МОН, даващо пълното право за упражняване на професията и което след превод и легализация е легитимно в чужбина.


Завършилите обучението си по тази професия могат да работят във:

В таксата за курса са включени всички разходи, свързани с обучението, в т. ч.:

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

Форма на обучение:

Дневна, самостоятелна или индивидуална и дистанционна, смесена /теоретична подготовка - дистанционно, практическата подготовка - в реална работна среда - фирма за производство на хляб и хлебни изделия /.

Вашето портфолио ще бъде допълнено от