Запиши се 0878 783 993

5410302 Производство на сладкарски изделия II СПК

Курс за Сладкари - покриващи пълния брой часове за придобиване на професия „Хлебар - сладкар“, специалност „Производство на сладкарски изделия“

Успешно завършилите обучението получават

В таксата за курса са включени всички разходи, свързани с обучението, в т. ч.:

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

Форма на обучение:

Дневна, самостоятелна или индивидуална и дистанционна, смесена /теоретична подготовка - дистанционно, практическата подготовка - в реална работна среда - сладкарски цех/.

Практическите занятия изграждат умения за:

С издадения документ може да отворите и управлявате собствен сладкарски цех!