Запиши се 0878 783 993

5820103 Водно строителство, III СПК

  • Професия: Строителен техник
  • Специалност: Водно строителство
  • Степен на професионална квалификация: трета
  • Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, дистанционна

Строителният техник:

Възможности за професионална реализация съгласно Националната
класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011) в Република България

Лица, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Строителен техник", могат да заемат длъжностите:

Индивидуално обучение: 

Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.