Запиши се 0878 783 993

Процес на заварявяне: Ръчноелектродъгово заваряване

Означение: РЕДЗ

Обучението се провежда на три етапа за придобиване на съответната степен на правоспособност, в следната последователност:

първи етап Модули Е1 и Е2 – Степен на правоспособност – заварчик на ъглови шевове.

втори етап Модули Е3, Е4 и Е5 – Степен на правоспособност – заварчик на листов материал.

трети етап Модули Е6, Е7 и Е8 – Степен на правоспособност – заварчик на тръби.

За всяка степен на правоспособност по този метод се записва самостоятелен курс.

След успешното завършване на всеки курс, придобитата правоспособност се отразява на отделна страница в “Свидетелство за правоспособност по заваряване”.

С придобития документ, завършилият курса може да работи, като извършва заваръчни процеси само за описаната степен на правоспособност.

Обученията за придобиване на степен за правоспособност задължително се провежда последователно в следния ред:

1. Степен на правоспособност – заварчик на ъглови шевове;

2. Степен на правоспособност – заварчик на листов материал;

3. Степен на правоспособност – заварчик на тръби.

На успешно завършилите се издава “Свидетелство за правоспособност по заваряване” (обр.3-116 на МОН) и при поискване „Удостоверение за професионална квалификация”( обр. 3-37 на МОН). Двата документа са валидни в страните от Европейския съюз след издаване на “Europass”

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

1. Копие от лична карта (декларация за съответствие на имената при необходимост );
2. Декларация за доброволно и информирано съгласие за обработка на лични данни за целите на курса;
3. Документ за образование: – копие на диплома за най-малко основно, средно или висше образование;
4. Медицинско свидетелство;
5. Снимка за документи – 2 бр.;
6.*Оригинал на “Свидетелство за правоспособност по заваряване” за лицата които притежават такъв.
*Документът се изисква за да може да се впише придобитата следваща степен на правоспособност или придобит друг метод за заваряване.