Категория: Професия 522010 – Електротехник

Професия 522010 - Електротехник

специалност 5220109 Електрически инсталации

Професия: Електротехник Специалност: Електрически инсталации Степен на професионална квалификация: трета Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова, дистанционна Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионално обучение / Свидетелство…Continue readingспециалност 5220109 Електрически инсталации