Категория: Професия 811070 Готвач

Професия 811070 Готвач

специалност 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки

Професия: Готвач Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки Степен на професионална квалификация: втора Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, дистанционна Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за: – Нормативни…Continue readingспециалност 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки