Категория: Професия 811080 Сервитьор-барман

Професия 811080 Сервитьор-барман

специалност 8110801 Обслужване на заведения в общественото хранене

Професия: Сервитьор-барман Специалност: Обслужване на заведения в общественото хранене Степен на професионална квалификация: втора Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова, дистанционна Документ след завършване на курса: Удостоверение за…Continue readingспециалност 8110801 Обслужване на заведения в общественото хранене