Запиши се 0878 783 993

8110801 Обслужване на заведения в общественото хранене

  • Професия: Сервитьор-барман
  • Специалност: Обслужване на заведения в общественото хранене
  • Степен на професионална квалификация: втора
  • Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова, дистанционна
  • Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионално обучение / Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

Валидиране на знания:

Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионално обучение или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение:

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Възможни длъжности за заемане в ресторантьорския бранш:

Курсистите могат да работят във всички търговски обекти в системата на хотелиерството и ресторантьорството, в България и чужбина, заемайки длъжности Барман; Главен сервитьор; Обслужващ, бюфет/лавка; Сервитьор