Категория: Професия 815020 Козметик

Професия 815020 Козметик

специалност 8150202 Организация и технология на козметичните услуги

Специалност: Организация и технология на козметичните услуги, код 8150202 – 3 СПК, 960 учебни часа Завършилият трета степен на професионална квалификация придобива допълнителни умения за създаване и управление на козметичен…Continue readingспециалност 8150202 Организация и технология на козметичните услуги

Професия 815020 Козметик

специалност 8150201 Козметика, II СПК

практически курс по козметика – Мастър клас II-ра степен В курса са застъпени следните модули:1. Основи на козметикатаФизиология на човешкото тялоКожа – структура, устройство и функцииХигиенни норми за поддръжка на…Continue readingспециалност 8150201 Козметика, II СПК