Курсове

Курсове

Професия 815010 Фризьор

Обучение за фризьори с придобиване на 3-та степен за фризьор и управител на салон

Разширен курс за вече завършили 2-ра квалификационна степен „Фризьорство” с допълнителни модули, които подготвят курсисти за управители на салон. Характеристики на курса: Придобиване на трета квалификационна степен. Обучението може да…Continue readingОбучение за фризьори с придобиване на 3-та степен за фризьор и управител на салон

Професия 521090 Заварчик

ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ГАЗОКИСЛОРОДНО ЗАВАРЯВАНЕ ГКЗ 311 – ОКСИЖЕНИСТИ

Обучението се провежда на два етапа за придобиване на съответната степен на правоспособност, в следната последователност: първи етап Модули G1 и G2 – Степен на правоспособност – заварчик на листов…Continue readingПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ГАЗОКИСЛОРОДНО ЗАВАРЯВАНЕ ГКЗ 311 – ОКСИЖЕНИСТИ

Професия 521090 Заварчик

ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ С АРГОН ВИГ

Процес на заварявяне: Електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се електрод Означение: ВИГ Обучението се провежда на три етапа за придобиване на съответната степен на правоспособност, в следната…Continue readingПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ С АРГОН ВИГ

Професия 521090 Заварчик

ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ С ЕЛЕКТРОЖЕН РЕДЗ

Процес на заварявяне: Ръчноелектродъгово заваряване Означение: РЕДЗ Обучението се провежда на три етапа за придобиване на съответната степен на правоспособност, в следната последователност: първи етап Модули Е1 и Е2 –…Continue readingПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ С ЕЛЕКТРОЖЕН РЕДЗ

Професия 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Квалификационен курс за обучение по професията „Строителен техник“

Професионално направление: Код 582 „Строителство“ Професия:  Код 582010 „Строителен техник“ Специалност:  Код 5820101 „Строителство и архитектура“ Специалност:  Код 5820103 „Водно строителство” Специалност:  Код 5820104 „Транспортно строителство” Степен на професионална квалификация: Трета Квалификационният курс за…Continue readingКвалификационен курс за обучение по професията „Строителен техник“

Професия 815020 Козметик

специалност 8150202 Организация и технология на козметичните услуги

Специалност: Организация и технология на козметичните услуги, код 8150202 – 3 СПК, 960 учебни часа Завършилият трета степен на професионална квалификация придобива допълнителни умения за създаване и управление на козметичен…Continue readingспециалност 8150202 Организация и технология на козметичните услуги

Професия 522010 - Електротехник

специалност 5220109 Електрически инсталации

Професия: Електротехник Специалност: Електрически инсталации Степен на професионална квалификация: трета Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова, дистанционна Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионално обучение / Свидетелство…Continue readingспециалност 5220109 Електрически инсталации

Професия 811080 Сервитьор-барман

специалност 8110801 Обслужване на заведения в общественото хранене

Професия: Сервитьор-барман Специалност: Обслужване на заведения в общественото хранене Степен на професионална квалификация: втора Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова, дистанционна Документ след завършване на курса: Удостоверение за…Continue readingспециалност 8110801 Обслужване на заведения в общественото хранене

Професия 811060 Ресторантьор

специалност 8110603 Кетъринг

Професия: Ресторантьор Специалност: Кетъринг Степен на професионална квалификация: трета Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова, дистанционна Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионално обучение / Свидетелство за професионална квалификация Обучението дава…Continue readingспециалност 8110603 Кетъринг