Категория: Професия 541030 Хлебар-сладкар

Професия 541030 Хлебар-сладкар

специалност 5410302 Производство на сладкарски изделия, II СПК

курс за Сладкари – покриващи пълния брой часове за придобиване на професия „Хлебар – сладкар“, специалност „Производство на сладкарски изделия“• Успешно завършилите обучението получават Свидетелство за професионална квалификация на МОН,…Continue readingспециалност 5410302 Производство на сладкарски изделия, II СПК

Професия 541030 Хлебар-сладкар

специалност 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия, II СПК

• Успешно завършилите обучението получават Свидетелство за професионална квалификация на МОН, даващо пълното право за упражняване на професията и което след превод и легализация е легитимно в чужбина. Завършилите обучението…Continue readingспециалност 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия, II СПК